adwordsvietnam.com

Đăng ký quảng cáo trên Google Miễn Phí 1 tháng đầu sử dụngĐăng ký quảng cáo trên Google Miễn Phí 1 tháng đầu sử dụng

Bạn đang ở trang: Home QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS KIẾN THỨC ADWORDS Thanh toán bị từ chối trong làm quảng cáo google adwords

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Thanh toán bị từ chối trong làm quảng cáo google adwords

Thanh toán bị từ chối trong làm quảng cáo google adwordsKhi bạn quảng cáo google adwords, Google không biết lý do chính xác lỗi trong thanh toán của bạn. Nhưng ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn sẽ biết, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để xác định và khắc phục lý do từ chối.

 

Thanh toán bị từ chối trong làm quảng cáo trên google

 

 

Thẻ quảng cáo adwords của bạn đã đạt đến hạn mức

1.Đã đạt đến hạn mức thẻ tín dụng của bạn (không đủ tiền): Hãy kiểm tra hạn mức tín dụng của bạn. Bạn có thể đã đạt đến hạn mức hàng ngày hoặc tổng hạn mức của thẻ tín dụng vào ngày chúng tôi cố gắng tính phí thẻ của bạn. Nếu trường hợp này xảy ra

=>  Hãy yêu cầu công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn tăng hạn mức. Bạn cũng có thể truy cập vào trang Cài đặt thanh toán để thêm thẻ có hạn mức cao hơn và chỉ định thẻ đó làm hình thức thanh toán chính của bạn.

2. Khoản phí vượt quá số tiền tối đa được phép cho một khoản phí: Hãy kiểm tra số tiền tối đa mà thẻ của bạn có thể được tính phí tại một thời điểm duy nhất. Nếu khoản phí bị từ chối trong tài khoản làm quảng cáo google của bạn cao hơn số tiền này,

=> Hãy thử yêu cầu công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn tăng hạn mức. Bạn cũng có thể nhập thẻ tín dụng mới có hạn mức cao hơn. Nếu cả hai giải pháp này đều không khả thi, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tìm giải pháp.

3. Thẻ của bạn đạt đến số khoản phí tối đa cho phép trong một khoảng thời gian: Hãy kiểm tra xem thẻ của bạn có thể bị tính phí bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian đã định. Nếu bạn đạt đến số tiền này, bạn có thể thanh toán bằng hình thức thanh toán khác. Bạn cũng có thể nói chuyện với ngân hàng để tăng hạn mức này hoặc chờ đến khi thẻ của bạn có thể được tính phí lại.

4. Thẻ của bạn không chấp nhận các khoản phí từ một nguồn trực tuyến: Hãy kiểm tra xem thẻ của bạn có cho phép các giao dịch trực tuyến hay không. Nếu không, hãy trao đổi với công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn về việc cho phép các khoản phí làm quảng cáo google adwords. Hoặc sử dụng một thẻ khác làm hình thức thanh toán chính của bạn.

5. Thẻ của bạn không cho phép thanh toán tự động: Hãy hỏi công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xem họ có cho phép thanh toán tự động hay không hoặc liệu thỉnh thoảng họ có gọi điện để xác minh một khoản phí hay không. Nếu không, hãy sử dụng một thẻ khác làm hình thức thanh toán chính của bạn.

6. Thẻ của bạn không cho phép các giao dịch quốc tế: Hãy chắc chắn rằng thẻ của bạn có thể chấp nhận các khoản phí quốc tế. Nếu không, hãy sử dụng một thẻ khác làm hình thức thanh toán chính của bạn

Thông tin thẻ tín dụng làm google adwords của bạn không chính xác

1.Ngày hết hạn không chính xác: Hãy xem lại ngày hết hạn trên thẻ tín dụng của bạn. Nếu thẻ của bạn đã hết hạn, hãy thêm thẻ tín dụng mới nhất vào tài khoản của mình và chỉ định thẻ đó làm hình thức thanh toán chính.

2. Số thẻ tín dụng không chính xác: Kiểm tra xem số thẻ tín dụng chính xác và mới nhất chưa.

3. Địa chỉ thanh toán và số điện thoại không chính xác: Số điện thoại và địa chỉ thanh toán bạn cung cấp cho thẻ tín dụng làm quảng cáo trên google adowds có khớp với số điện thoại và địa chỉ thanh toán mà công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn có không? Chỉnh sửa chi tiết thẻ tín dụng trên trang Cài đặt thanh toán (trong tab Thanh toán) hoặc liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn để thay đổi địa chỉ và số điện thoại đi kèm với thẻ của bạn.

Điều gì xảy ra nếu thanh toán của bạn bị từ chối

-Nếu thanh toán của bạn bị từ chối, chúng tôi sẽ cảnh báo bạn trong tài khoản làm quảng cáo adwords. Và nếu ngân hàng của bạn đã chia sẻ lý do cho từ chối thanh toán của bạn, chúng tôi cũng chia sẻ điều đó và cho bạn biết bạn có thể làm gì để khắc phục nó. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một email có thông tin này.

- Nếu bạn đã thêm hình thức thanh toán dự phòng vào tài khoản của mình – di chuyển thông minh – chúng tôi sẽ áp dụng chi phí của bạn cho hình thức thanh toán đó, nên quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Lời khuyên: Thêm thẻ tín dụng dự phòng

Để tránh việc quảng cáo từ khóa trên google adwords của bạn bị ngừng do thanh toán bị từ chối, chúng tôi thật sự khuyên bạn nên thiết lập một hình thức thanh toán dự phòng. Nếu hình thức thanh toán chính của bạn không làm việc vì một số lý do, chúng tôi sẽ tính phí thẻ tín dụng dự phòng để đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục chạy.

Cách làm quảng cáo google của bạn chạy lại

Nếu thanh toán bị từ chối khiến quảng cáo của bạn bị tạm dừng, có một vài cách để quảng cáo của bạn chạy lại. Nhấp vào liên kết bên dưới, tùy thuộc vào biện pháp nào bạn muốn thực hiện:

 Bật lại hình thức thanh toán

 Nếu hình thức thanh toán của bạn đã bị từ chối nhiều lần, thì hình thức thanh toán đó sẽ bị vô hiệu trong tài khoản làm quảng cáo google  adwords của bạn. Để cho phép hình thức thanh toán đó được sử dụng lại để thanh toán cho chi phí làm quảng cáo trên google của bạn, hãy bật lại hình thức thanh toán đó. Lưu ý rằng việc này có thể kích hoạt khoản phí tự động của số tiền chưa thanh toán của bạn nếu bạn chưa thanh toán hết.

1.Nhấp vào tab Thanh toán.

2. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán ở bên trái.

3. Tìm hình thức thanh toán với liên kết, Bật lại hình thức thanh toán.

5. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đều chính xác đối với hình thức thanh toán này. Hãy gọi cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng hình thức thanh toán này trong tài khoản làm quảng cáo adwords của mình, nếu cần.

6. Khi bạn đã chắc chắn rằng hình thức thanh toán này sẽ hoạt động, hãy nhấp vào liên kết Bật lại hình thức thanh toán.

Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động và bạn đã bật lại hình thức thanh toán chính của mình, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy trở lại.

*** Chúng tôi khuyên bạn nên nhập thẻ tín dụng dự phòng để giúp đảm bảo rằng quảng cáo từ khóa trên google của bạn sẽ chạy liên tục, trong trường hợp xảy ra từ chối thanh toán khác bằng hình thức thanh toán chính.

Thanh toán cho số dư chưa thanh toán của bạn

Nếu bạn có số dư chưa thanh toán, bạn có thể nhìn thấy cảnh báo màu đỏ trong tài khoản của mình. Dưới đây là cách thanh toán:

1.Nhấp vào tab Thanh toán.

2. Nhấp vào nút Thanh toán.

3. Chọn hình thức thanh toán bạn muốn sử dụng cho khoản thanh toán một lần này. Bạn có thể chọn hình thức thanh toán mà trước đó bạn đã thêm vào tài khoản của mình hoặc bạn có thể thêm một hình thức thanh toán mới.

4. Nhấp vào Tiếp tục tới số tiền thanh toán.

5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Số tiền tối thiểu bắt buộc để chạy quảng cáo google adwords của bạn sẽ được hiển thị bên cạnh Số dư chưa thanh toán. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.

6. Đảm bảo rằng mọi chi tiết thanh toán đều chính xác, sau đó nhấp vào Thanh toán. Nếu bạn đã sử dụng một hình thức thanh toán mới để trả số dư của mình, bạn vẫn có thể tiếp tục bị nhắc nhở bật lại hình thức thanh toán chính của mình.

Nếu bạn muốn chia số dư chưa thanh toán của mình cho một số hình thức thanh toán, bạn có thể làm như vậy một cách dễ dàng. Chỉ cần lặp lại các bước từ ba đến bảy cho mỗi hình thức thanh toán bạn muốn sử dụng cho tới khi toàn bộ số dư chưa thanh toán của bạn được thanh toán hết.

Để cập nhật thông tin về hình thức thanh toán của bạn

1.Nhấp vào tab Thanh toán.

2. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán ở phía bên trái của trang.

3. Tìm hình thức thanh toán phù hợp và nhấp vào Chỉnh sửa.

4. Nhập thông tin đã cập nhật của bạn.

Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất. Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán của mình, chúng tôi sẽ thực hiện một khoản phí của số dư chưa thanh toán.

*** Nếu bạn đang sử dụng tài khoản ngân hàng, bạn sẽ không thể cập nhật thông tin của tài khoản ngân hàng. Thay vào đó, bạn cần phải thêm thông tin chính xác của tài khoản ngân hàng của mình làm hình thức thanh toán mới. Đảm bảo chọn hộp được hiển thị để thêm hình thức này là hình thức thanh toán chính của bạn.

Thanh toán bị từ chối trong làm quảng cáo google adwords

Để thêm và chỉ định hình thức thanh toán mới

Nếu bạn muốn thêm hình thức thanh toán mới và sử dụng hình thức thanh đó để thanh toán chi phí làm quảng cáo trên google adwords của mình thay vì cập nhật các hình thức thanh toán chính hoặc dự phòng của mình, dưới đây là cách thực hiện:

1.Nhấp vào tab Thanh toán và sau đó, nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán ở phía bên trái.

2. Trong phần Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.

3. Nhấp vào liên kết Thêm hình thức thanh toán mới.

4. Điền thông tin thẻ của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

5. Nhấp vào nút bên cạnh "Chọn làm..." để đặt hình thức thanh toán làm hình thức thanh toán Chính hoặc Dự phòng.

6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán cho thiết lập thanh toán trước đó

Nếu bạn có khoản chưa thanh toán trên thiết lập thanh toán trước đó, bạn có thể thanh toán cho khoản này. Chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

1.Nhấp vào tab Thanh toán.

2. Nhấp vào liên kết Lịch sử thiết lập thanh toán ở phía bên trái của trang.

3. Nhấp vào tài khoản thanh toán mà bạn muốn thanh toán.

4. Nhấp vào liên kết Tóm lược thanh toán.

5. Nhấp vào nút Thanh toán để thanh toán cho số dư chưa thanh toán của bạn.

Lưu ý

Bạn có thể chỉnh sửa tất cả các chi tiết cho hình thức thanh toán của mình ngoại trừ số thẻ tín dụng làm quảng cáo adwords hoặc số tài khoản ngân hàng.

Nếu số thẻ tín dụng dụng làm quảng cáo từ khóa trên google adwords  hoặc số tài khoản ngân hàng của bạn đã thay đổi, chúng tôi coi đây là thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới. Bạn cần phải thêm số này làm hình thức thanh toán mới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỖ TRỢ QUẢNG CÁO GOOGLE

Địa chỉ: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Việt Nam

Điện thoại: 0978.275.989

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.adwordsvietnam.com

 Adwords Việt Nam tự hào là một trong các đối tác chính thức của Google Adwords Việt Nam

LIÊN HỆ

ADWORDS VIỆT NAM, mang đến cho quý khách sự chuyên nghiệp trong dịch vụ.

 

HỖ TRỢ QUẢNG CÁO

Địa chỉ: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Việt Nam

Điện thoại: 0978.275.989

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DỊCH VỤ ADWORDS

- Chứng nhận đối tác Google

- Quảng cáo minh bạch

- Quảng cáo Hiển thị sau 5 phút

 

THIẾT KẾ WEBSITE

- Thiết kế website chuyên nghiệp

- Thiết kế website chuẩn SEO

- Thiết kế website bán hàng

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Nhập Email tại đây để nhận được những thông tin, tin tức khuyến mãi, giảm giá. Xin cảm ơn!